Friday, September 2, 2011

UNANG SUSI KAPANGYARIHAN NG LAKAS


SA LOOB NG 7 ARAW, MAGKAKAROON KA NG PAMBIHIRANG LAKAS- SA MATERYAL AT EMOSYONAL. LALAWIG ANG IYONG RESISTENSYA, LULUSOG ANG IYONG PANGANGATAWAN, AT HINDI KA MAGIGING MASASAKITIN.
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)

1. S.LUT.T.R
2. E.EG.M
3. T.T.N.
4. U.E.EG
5. R.M.AS
6. M.S.OT
7. RA.AS.UL W.EGU. SE.R.M

IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 7 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
SA IKALAWANG GABI, GANITO RIN ANG GAWIN GAMIT ANG IKALAWANG SALITA.
SA IKATLONG ARAW AY IBABAD ANG IKATLONG HOSTIA NA MAY IKATLONG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG. GUMISING SA PAGITAN NG 2AM -7AM. ISANG ORAS LAMANG ISASAGAWA ANG PAULIT-ULIT NA PAGBANGGIT NG ORACIONG ITO (IMINUMUNGKAHI NA 4AM-5AM ITO ISAGAWA)
ANG PAMAMARAAN PARA SA IKA-3 HANGGANG SA IKA-7 SALITA AY MAGKAKAPAREHO. ITO AY GAGAWIN HANGGANG SA MATAPOS ANG 7 SALITA.
GAWIN ANG MGA BAGAY NA ITO NG SOLO, NA WALANG NAKAKAALAM. KUNG PUMATLANG KA NG ISANG GABI, UMULIT SA SIMULA, HANGGANG SA MATAPOS ANG RITUAL NA WALANG PATLANG.

5 comments:

  1. ,,,kapatid tunay kang maalam at hindi ka makasarili sa mga bagay na iyong nakamit...
    mga followers kung inyong madugtungan ang mga nawawala at kung tama ito..maari niyo rin gamitin ito sa pagsusulit.

    ReplyDelete