Friday, August 5, 2011

what is Orasyon ?

Ang dasal o oracion ay ginagamit upang humingi ng tulong sa nakakataas para sa kaligtasan sa katawang lupa at espiritwal. Hindi kinakailangang sa Aramaic, Greek, o Hebrew nakasaulat dahil kahit na anong dasal ay naiintindihan ng nasa Itaas yan. Ang mahalaga doon ay kung gaano kahanda ang nagdadasal nito. Gaano ka kalapit sa iyong tinatawagan. Kung malinis ka sa "loob" ay mas madali mong matatawagan at masasagot ka niya kaagad-agad.

Ang Lord's Prayer kahit sa english at iba pang nasa Psalms ay gumagana rin. Ang pagpapaandar nito ay unang-una ay kung gaano ka kahanda. Dahil hindi lamang sa pag-usal nakasalalay ay isang oracion o dasal.

Kung handa kana. Kahit hindi mo pa nausal at akma mo palang bibigkasin ay aandar ng kusa ang oracion dahil alam na ng mga espiritong banal ang nasa isip at kalooban mo at kung ano ang kailangan mo.

Katulad ng palasak na "susmayosep" na ang kabuuan niyan ay "Jesus Maria Y Joseph" ay dasal din yan laban sa kulog at kidlat. Kaya lang sa kalaunan ay parang dinaglat nalang at parang ginawa ng salitang kanto.

Ang kababaang loob, pagmamahal sa Dios, sa kapwa, at sa kalikasan. Yan ang magpapaandar sa mga salitang banal. Kahit gaano man ito kaikli o haba.

1Corinthians 14:5

I would like ye all spake with tongues but rather ye prophesied; for greater is he that prophesied than he that speaketh with tongues ( Ibig ko sanang kayong lahat ay mangasalita ng mga wika; datapuwat lalo na ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika)

39 So my friends, set your heart on the gift of prophecy, and do not forbid speaking in strange tongues

(Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika)

Mark 16:17

Believers will be given the power to perform miracles; they will drive out demons in my name, they will speak in strange tongues 18 If they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed, they will place their hands on sick people and they will get well

Marcos 16:17

Ang mga sumamapalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan; sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. 18 sila’y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminon ng lason; at gagaling ang mga maysakit na mapatungan ng kanilang mga kamay.”

Kaya lang natin pinagtatiyagaang pag aralan ang wika ni Lord Christ bilang pag galang kasi sila kinakausap natin maganda sa wika nila bilang pag galang. Tama ka naman na kahit anong wika pwede iba lang ang lakas ng original words nila lalo pag lumalaban sa mga diaboliko at mangkukulam.Takot sila sa orasyong galing mismo sa lumikha ng mundo. Hindi sa salitang inembento lang ng tao.

2 comments:

 1. BULACAN SORCERER,
  UNAWAIN NGA LANG PO NINYONG MABUTI ANG MABABASA SA IBABA, SALITA PO ITO NG DIOS AT HINDI NG TAO, PAUNA KO LANG PO SA INYO.

  DEUT 18 :
  9 When you come into the land which the LORD your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations.

  10 "There shall not be found among you [anyone] who MAKES HIS SON OR HIS DAUGHTER PASS THROUGH THE FIRE, [or one] who practices WITCHCRAFT, [or] a SOOTHSAYER, or one who interprets OMENS, or a SORCERER,

  11 "or one who CONJURES SPELLS, or a MEDIUM, or a SPIRITIST, or one who CALLS UP THE DEAD.

  12 "For all who do these things [are] an ABOMINATION to the LORD, and because of these abominations the LORD your God drives them out from before you.

  SABIHIN NYO NGA PO SA AMIN KUNG LAHAT NG PANGANGATUWIRAN NA ISINULAT NYO SA ITAAS AY INAAYUNAN NITONG MABABASA SA DEUT 18:9-12? HINDI PO BA ANG GINAGAWA AT ITINUTURO NINYO TUNGKOL SA MGA ORASYON AT IBA PANG MAY KINALAMAN SA OCCULT AY MAKIKITANG MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL NG DIOS?

  HIGIT NYO PANG PINANIWALAAN ANG SALITA NI PABLO AT MARCOS KAY SA DIOS NA KINIKILALA MONG AMA NA NASA LANGIT.
  ANO PO BA ANG IBIG SABIHIN NG "THE ONE HOW CONJURES SPELL." HINDI PO BA ITO NA YUNG ITINUTURO NINYONG GAWIN NG MGA TAO. TALAGA BANG PATULOY NYONG PAGHIHIMAGSIKAN ANG MGA SALITA NG KAUTUSAN NG AMA NATING NASA LANGIT?

  BULACAN SORCERER, BANSAG PA LAMANG SA IYO AY BAWAL NA SA DIOS. ANG SORCERY AY MALIWANAG PA SA SIKAT NG ARAW NA KASUKLAMSUKLAM SA PANINGIN NG AMA NATING NASA LANGIT, BAKIT IYON PA PO ANG ITINUTURO MO SA MGA TAO. SAGUTIN PO NINYO ITO SA INYONG SARILI, BAKA SAKALING MAY NATITIRA PA KAYONG KAHIHIYAN SA ITINUTURING NINYONG AMA NA NASA LANGIT.

  LAHAT PO NG LAMAN NG ARTICLE NYO TUNGKOL SA ORASYON AY AYON LANG PO SA SARILI NINYONG PALAGAY, AT AYON DIN SA TSISMIS NA NADINIG NINYO TUNGKOL DITO. PERO SA DEUT 18:9-12 AY DIOS NA MISMO ANG NAG-UTOS. MATIMBANG PA BA SA INYO ANG PAGMAMATUWID NYO NA WALANG PAGSANG-AYON NG DIOS? KUNG GANON PO AY TATAWAGIN KO KAYONG KAAWAY NG DIOS, DAHIL IBA ANG GINAGAWA NINYO SA INIUUTOS NIYA. SANA PO ITIGIL NYO NA ITONG SA PANINGIN NG DIOS AY KASUKLAMSUKALAM (ABOMINATION)NA MGA GAWA (OCCULTISM).

  ReplyDelete
 2. Para po sa ikalilinaw ng inyong isipan tungkol dito ay paki visit na lang po ang blog: http://kamalayangyohvshva.blogspot.com/ Isa po ako sa mga followers ng blog na ito. Dito ay makikita ninyo na ang mga salita ng Dios ay itinuturo na pagtibayin sa kalooban ng mga tao. Wala pong itinuturo dito na pamemera at paglabag sa utos ng Dios.

  ReplyDelete